Välkommen

Är du folkbokförd i kommunen och har e-legitimation gör du din anmälan genom att logga in. I detta fall finns ditt och dina barns uppgifter redan ifyllda.

Logga in med e-legitimation (öppnas i nytt fönster)

Här kan du göra dina ansökningar till:

 • Förskola ( 1-5 år)
 • Pedagogisk omsorg i hemmiljö (1-5 år)
 • Fritidshem (6-13 år)
 • Öppen fritidsverksamhet (10-13 år)

 • Du kan även se aktuella placeringar, säga upp barnomsorgsplats,
  anmäla inkomst/inkomstförändringar och lämna kontaktuppgifter.

  Logga in för att lämna eller ändra uppgifterna och gå sen till "Min sida".

  Är du folkbokförd i kommunen och har e-legitimation gör du din ansökan genom att logga in. I detta fall finns ditt och dina barns uppgifter redan ifyllda.

  Bor du i annan kommun gör du anmälan utan att logga in. För att påbörja en ansökan som oinloggad välj den verksamhet (flik Ansökan till förskola eller Ansökan till fritidshem) du är intresserad av och fyll i formuläret. Du kan även ansöka om plats via Kontakt Linköping.

  Anmälan vid ändring av grund för placering för barn till föräldralediga

  Vårdnadshavare som har barnomsorgsplats i förskola/pedagogisk omsorg 1-5 år och önskar få plats 4 timmar per dag vid föräldraledighet, ska anmäla detta senast två månader före byte av barnomsorgsform. Föräldraledig vårdnadshavare som har barnomsorg 4 timmar per dag, ska senast två månader innan återgång till arbete/studier anmäla detta. Ändring av grund för placering anmäls via e-tjänsten.